Vše, co jste chtěli vědět o zadávání překladů, ale neměli jste se koho zeptat

15 užitečných tipů pro zadávání překladů a jedno tajemství spokojenosti navíc

(pokračování)

Originál pošlete překladateli k nahlédnutí. Posoudí, jestli text spadá do jeho pracovních oborů, upozorní na případná úskalí, navrhne termín, kdy je schopen zakázku dodat, a spočítá cenu, kterou bude jeho práce stát. Potom vám pošle svou

cenovou nabídku

Cena za překlad se počítá různě. Nejjednodušší způsob je kalkulace na základě počtu slov výchozího textu. V Česku je zvykem počítat tzv. normostrany, tedy 1800 znaků včetně mezer (je to ještě pozůstatek z doby psacích strojů, kdy se na papír A4 standardně vešlo 30 řádků po 60 úhozech). Pokud k překladu není jen prostý text, ale např. grafy nebo obrázky, nebo text klade vyšší nároky na kreativitu (např. u reklamních sloganů), může překladatel účtovat po hodinách za celkový čas, který mu práce na zakázce zabere, nebo stanovit souhrnnou cenu za celý projekt.

Spolu s cenovou nabídkou vám překladatel může poslat své obchodní podmínky. Pokud jste dosud nespolupracovali, pravděpodobně požádá o 50% zálohu.

Markétina rada č. 7: Než zadáte překlad, nechte si zpracovat bezplatnou cenovou nabídku od více překladatelů. Neberte však cenu jako hlavní nebo dokonce jediné kritérium, nemuselo by se vám to vyplatit.

Jste-li spokojeni s požadovanou cenou, nabízený termín vám vyhovuje a líbí se vám i způsob, jakým s vámi překladatel komunikuje, navrhuji, abyste mu poslali svou

objednávku

Objednávka by měla přesně vymezit, co se bude dělat, do kdy se to udělá a kolik to bude stát. Můžete k ní přiložit své obchodní podmínky, které například stanoví sankce za nedodržení termínu apod. Projekt většího rozsahu nebo projekt obsahující důvěrné materiály je vhodné pojistit smlouvou o poskytnutí služeb, případně smlouvou o mlčenlivosti.

Markétina rada č. 8: Zadání zakázky potvrďte zasláním objednávky, kde bude přehledně uvedeno co, kdy, jak a za kolik dostanete.

Jakmile překladatel obdrží objednávku, může začít pracovat. Aby mu šla práce co nejlépe od ruky, poskytněte mu

referenční materiál

Jako referenční materiál poslouží cokoli, co překladateli umožní seznámit se co nejlépe s tématem překladu. Můžou to být odkazy na webové stránky, ukázky podobných minulých projektů, glosáře se specifickou terminologií, videa nebo obrazový materiál k produktům, schémata, brožury apod. Cílem je, aby překladatel získal povědomí o vaší společnosti, značce, produktu, službě a mohl text přeložit tak, aby co nejlépe fungoval a působil na toho, komu je určen. Buďte vstřícní, když překladatel pokládá otázky – nedělá to, aby vás otravoval, ale aby vám co nejlépe posloužil.

Markétina rada č. 9: Seznamte překladatele se svou značkou, produkty a službami, aby překlad mohl být skutečně na míru vašim potřebám.

Když překladatel nastuduje referenční materiál a získá všechny potřebné informace, pustí se do díla.

Překlad

není jednoduchá práce, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nestačí umět oba jazyky – výchozí a cílový, musíte být schopni v obou rozlišit i jemné výrazové nuance, vystihnout styl, pochytit vtip, znát reálie – a převést text z jazyka originálu do jazyka překladu tak, aby nebylo poznat, že k nějakému překladu vůbec došlo. Výsledný text musí být stejně srozumitelný a čtivý jako originál a musí čtenářům zprostředkovávat stejné informace, dojmy a pocity. To se snadno říká, ale těžko dělá. Někdy jde překladateli práce od ruky sama, jindy sedí a trápí se nad jedním textem dlouhé hodiny. Nikdo není vševědoucí, takže práce na překladu zahrnuje vyhledávání nejrůznějších pojmů, slovíček (překladatel není chodící slovník), definic, kontextů apod. Vždy záleží na povaze výchozího textu, ale zhruba se dát říct, že překladatel je za den schopný přeložit asi 2500–3000 slov, stránku přibližně za hodinu. Text, který dostanete do ruky, bude pravděpodobně několikátou verzí. Je to jako tesat sochu – nejprve kámen opracujete nahrubo a pak jemnějšími nástroji tvarujete a cizelujete tak dlouho, dokud není výsledek perfektní.

U překladu kreativních textů – např. reklamních, kdy prostá adaptace nestačí, protože vtip, slovní hříčky nebo kulturní narážky či konotace originálu v jazyce cílovém nefungují, může překladatel nabídnout několik verzí, které zachovávají smysl sdělení, a přitom působí přirozeně. Poskytne k nim i zpětný překlad do jazyka originálu, abyste pochopili, kde došlo k posunu, a vysvětlí, proč použil to které řešení, jak v daném jazyce funguje a v čem se od originálu liší.

Markétina rada č. 10: Překlad je stejně důležitý jako originál, proto jeho přípravě věnujte péči, čas a peníze, vyplatí se vám to.

Když je překlad hotový, může se posunout ke korektorovi. Jak už jsme si řekli,

korektura

má za cíl vychytat případné překlepy a gramatické chyby, obsahové nebo formální nesrovnalosti, korektor může navrhnout jiná řešení ve stylistické rovině apod. Je na domluvě s překladatelem, jestli budete nezávislou korekturu požadovat – a samozřejmě platit. Zkušený překladatel má zavedený postup, jak kontrolovat kvalitu své práce, a musí být schopen dodat výsledný text v prvotřídním stavu i bez kontroly dalším párem očí.

Když k vám doputuje

finální verze,

projděte si ji a nebojte se zeptat na cokoli, co vám není jasné, nebo sdělit svůj názor či připomínky. Překládání je komunikace, a tak se nebojte komunikovat. Překladatel všechny vaše dotazy rád zodpoví a připomínky vyřeší k vaší spokojenosti. Až překlad umístíte tam, kde má sloužit, můžete po překladateli (po předchozí dohodě) ještě požadovat, aby zkontroloval, že se při sazbě nebo tisku nevloudila do textu nějaká chyba (což se zvláště s českou diakritikou může snadno stát), že jsou správně zalomené řádky, popisky nezasahují do obrázků, nadpisy nejsou příliš dlouhé apod.

Markétina rada č. 11: Když něčemu nerozumíte, nebo se vám něco nezdá, ptejte se, předejdete nepříjemným nedorozuměním nebo přehmatům.

Pokračování příště

Líbil se vám článek?
Můj zpravodaj vás 
upozorní pokaždé, když napíšu nový.

Objednejte si jednou týdně čtení k ranní kávě!